Μπορώ να ανακυκλώσω?

Γράψε το αντικείμενο που θες να ανακυκλώσεις.

Οδηγός ανακύκλωσης

Δείτε πώς θα ανακυκλώνετε αποδοτικά.

 • Ένας (1) τόνος ανακυκλωμένου χαρτιού εξοικονομεί 17 δέντρα, 26.500 λίτρα νερού και 1.750 λίτρα πετρελαίου.
 • Το χαρτόνι που παράγεται από ανακυκλωμένα υλικά προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 50% και εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού 99%.
 • Το πλαστικό PETE (PET) είναι ανακυκλώσιμο και εξαιρετικά βιώσιμο από πλευράς αντοχής, πολυχρηστικότητας και ανακυκλωσιμότητας, καθώς έχει τη δυνατότητα να ανακτάται και να ανακυκλώνεται πολλές φορές διαδοχικά.
 • Οι φιάλες από PETE (PET) είναι 100% ανακυκλώσιμες.
 • Η ανακύκλωση των πλαστικών απαιτεί σημαντικά λιγότερη ενέργεια απ’ ό,τι η παραγωγή νέων προϊόντων από παρθένα υλικά.
 • Με την ανακύκλωση μίας πλαστικής φιάλης εξοικονομείται ενέργεια που επαρκεί για τη λειτουργία ενός λαμπτήρα φωτισμού 60 Watt για 6 ώρες.
 • Για την αποσύνθεση των πλαστικών αντικειμένων, ανάλογα με τον τύπο πλαστικού, μπορεί να χρειαστούν από 50 έως 600 χρόνια.
 • Το ανακυκλωμένο αλουμίνιο εξοικονομεί το 90% της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή μιας νέας μεταλλικής συσκευασίας.
 • Το κόστος κατανάλωσης ενέργειας αντιπροσωπεύει το 30% του κόστους της πρωτογενούς παραγωγής αλουμινίου, ενώ η ανακύκλωση απορριμμάτων (σκραπ) αλουμινίου χρησιμοποιεί μόλις το 5% της ενέργειας που απαιτείται για την πρωτογενή παραγωγή.
 • Κατά την παραγωγή μεταλλικών κουτιών από χάλυβα και αλουμίνιο από ανακυκλωμένα υλικά επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 75% και 95%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την περίπτωση της χρήσης παρθένων υλικών.
 • Το γυαλί μπορεί να ανακυκλώνεται επ’ άπειρον, χωρίς καμία μεταβολή στις επιδόσεις του υλικού.
 • Η ενέργεια που εξοικονομείται από την ανακύκλωση μίας γυάλινης φιάλης επαρκεί για την ηλεκτρική τροφοδοσία ενός λαμπτήρα φωτισμού 100 Watt για 4 ώρες ή ενός λαμπτήρα φθορισμού μικρού μεγέθους για 20 ώρες. Επιπλέον, προκαλείται 20% λιγότερη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και 50% λιγότερη ρύπανση των υδάτων απ’ ό,τι στην περίπτωση της παραγωγής μιας νέας φιάλης από πρώτες ύλες.
 • Μια γυάλινη συσκευασία μπορεί να μετατραπεί σε νέο προϊόν μέσω της ανακύκλωσης σε έναν μήνα. Κάθε τόνος ανακυκλωμένου γυαλιού εξοικονομεί έως 582 kg εκπομπών CO2 μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει μείωση της ρύπανσης του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων κατά 20% και 50%, αντίστοιχα.